Santa Maria de Jetibá
巴西
长期天气预报
长期天气预报

每月天气预报和气候。
Santa Maria de Jetibá, 巴西

最热的月份(平均最高温度)是 一月 (83.5°华氏度).
平均温度最低的月份是 六月 (74.7°华氏度).

平均温度最高的月份是 一月 和 二月 (64.4°华氏度).
最冷的月份(最低平均温度最低)是 六月 (54.3°华氏度).

雨量最多的月份(降雨量最高)是 十二月 (8.2").
最干燥的月份(雨量最少)是 六月 (1.4").

deutscheenglishespañolрусский中文