Santa Maria de Jetibá
巴西
长期天气预报
长期天气预报

每月天气预报和气候。
Santa Maria de Jetibá, 巴西

最热的月份(平均最高温度)是 一月 (28.6°摄氏度).
平均温度最低的月份是 六月 (23.7°摄氏度).

平均温度最高的月份是 一月二月 (18°摄氏度).
最冷的月份(最低平均温度最低)是 六月 (12.4°摄氏度).

雨量最多的月份(降雨量最高)是 十二月 (209毫米).
最干燥的月份(雨量最少)是 六月 (36毫米).

deutscheenglishespañolрусский中文