San Clemente del Tuyú
阿根廷
长期天气预报
长期天气预报

每月天气预报和气候。
San Clemente del Tuyú, 阿根廷

最热的月份(平均最高温度)是 一月 (78.6°华氏度).
平均温度最低的月份是 七月 (54.9°华氏度).

平均温度最高的月份是 一月 (63.9°华氏度).
最冷的月份(最低平均温度最低)是 七月 (43.2°华氏度).

相对湿度最高的月份是 七月 (90%).
相对湿度最低的月份是 十二月 (81%).

雨量最多的月份(降雨量最高)是 三月 (5.8").
最干燥的月份(雨量最少)是 五月 (2.2").

deutscheenglishespañolрусский中文