Villa Nougués
阿根廷
长期天气预报
长期天气预报

每月天气预报和气候。
Villa Nougués, 阿根廷

最热的月份(平均最高温度)是 十二月 (75.7°华氏度).
平均温度最低的月份是 六月 (57.4°华氏度).

平均温度最高的月份是 一月 (61.3°华氏度).
最冷的月份(最低平均温度最低)是 七月 (42.1°华氏度).

雨量最多的月份(降雨量最高)是 一月 (10").
最干燥的月份(雨量最少)是 七月 (0.6").

deutscheenglishespañolрусский中文