Port Augusta West
澳大利亚
长期天气预报
长期天气预报

每月天气预报和气候。
Port Augusta West, 澳大利亚

最热的月份(平均最高温度)是 一月 (93.7°华氏度).
平均温度最低的月份是 七月 (63.9°华氏度).

平均温度最高的月份是 一月 (66.9°华氏度).
最冷的月份(最低平均温度最低)是 七月 (40.5°华氏度).

雨量最多的月份(降雨量最高)是 六月 (1").
最干燥的月份(雨量最少)是 一月 (0.5").

deutscheenglishespañolрусский中文