Port Augusta West
澳大利亚
长期天气预报
长期天气预报

每月天气预报和气候。
Port Augusta West, 澳大利亚

最热的月份(平均最高温度)是 一月 (34.3°摄氏度).
平均温度最低的月份是 七月 (17.7°摄氏度).

平均温度最高的月份是 一月 (19.4°摄氏度).
最冷的月份(最低平均温度最低)是 七月 (4.7°摄氏度).

雨量最多的月份(降雨量最高)是 六月 (24.7毫米).
最干燥的月份(雨量最少)是 一月 (12.4毫米).

deutscheenglishespañolрусский中文