Yuendumu
澳大利亚
长期天气预报
长期天气预报

每月天气预报和气候。
Yuendumu, 澳大利亚

最热的月份(平均最高温度)是 一月 (36.5°摄氏度).
平均温度最低的月份是 七月 (22°摄氏度).

平均温度最高的月份是 一月 (22.4°摄氏度).
最冷的月份(最低平均温度最低)是 七月 (6.4°摄氏度).

雨量最多的月份(降雨量最高)是 一月 (64.9毫米).
最干燥的月份(雨量最少)是 八月 (7.4毫米).

deutscheenglishespañolрусский中文