Stene
比利时
长期天气预报
长期天气预报

每月天气预报和气候。
Stene, 比利时

最热的月份(平均最高温度)是 八月 (69.6°华氏度).
平均温度最低的月份是 一月 (43°华氏度).

平均温度最高的月份是 七月 (55°华氏度).
最冷的月份(最低平均温度最低)是 二月 (32.9°华氏度).

雨量最多的月份(降雨量最高)是 十一月 (3.3").
最干燥的月份(雨量最少)是 二月四月 (1.8").

deutscheenglishespañolрусский中文