Cherni Vrah
保加利亚
长期天气预报
长期天气预报

每月天气预报和气候。
Cherni Vrah, 保加利亚

最热的月份(平均最高温度)是 八月 (54.5°华氏度).
平均温度最低的月份是 一月 (22.6°华氏度).

平均温度最高的月份是 八月 (42.4°华氏度).
最冷的月份(最低平均温度最低)是 二月 (12.9°华氏度).

雨量最多的月份(降雨量最高)是 六月 (5.6").
最干燥的月份(雨量最少)是 九月 (2.8").

deutscheenglishespañolрусский中文