Ecum Secum
加拿大
长期天气预报
长期天气预报

每月天气预报和气候。
Ecum Secum, 加拿大

最热的月份(平均最高温度)是 八月 (20.6°摄氏度).
平均温度最低的月份是 二月 (-0.7°摄氏度).

平均温度最高的月份是 八月 (12.6°摄氏度).
最冷的月份(最低平均温度最低)是 一月 (-9.7°摄氏度).

雨量最多的月份(降雨量最高)是 十二月 (170.9毫米).
最干燥的月份(雨量最少)是 九月 (98.1毫米).

deutscheenglishespañolрусский中文