Lead Cove
加拿大
长期天气预报
长期天气预报

每月天气预报和气候。
Lead Cove, 加拿大

最热的月份(平均最高温度)是 七月 (68.7°华氏度).
平均温度最低的月份是 二月 (30.9°华氏度).

平均温度最高的月份是 八月 (53.4°华氏度).
最冷的月份(最低平均温度最低)是 二月 (18.9°华氏度).

雨量最多的月份(降雨量最高)是 十月 (4.8").
最干燥的月份(雨量最少)是 七月 (2.5").

deutscheenglishespañolрусский中文