Xcalak
墨西哥
长期天气预报
长期天气预报

每月天气预报和气候。
Xcalak, 墨西哥

最热的月份(平均最高温度)是 八月 (31.8°摄氏度).
平均温度最低的月份是 十二月 (27.9°摄氏度).

平均温度最高的月份是 七月 (24.6°摄氏度).
最冷的月份(最低平均温度最低)是 十二月 (20.8°摄氏度).

雨量最多的月份(降雨量最高)是 九月 (185毫米).
最干燥的月份(雨量最少)是 三月 (13毫米).

deutscheenglishespañolрусский中文