Yelapa
墨西哥
长期天气预报
长期天气预报

每月天气预报和气候。
Yelapa, 墨西哥

最热的月份(平均最高温度)是 八月 (33.7°摄氏度).
平均温度最低的月份是 一月 (28.8°摄氏度).

平均温度最高的月份是 八月 (23°摄氏度).
最冷的月份(最低平均温度最低)是 二月 (16.3°摄氏度).

相对湿度最高的月份是 八月九月 (70%).
相对湿度最低的月份是 二月三月 (65%).

雨量最多的月份(降雨量最高)是 九月 (370毫米).
最干燥的月份(雨量最少)是 四月 (1.5毫米).

deutscheenglishespañolрусский中文